Gezegen Adı:Blues
Gezegen Nüfusu:3,639,916,333
Halk Memnuniyeti:100
Emlak Vergisi:1
Gelir Vergisi:1
İşsizlik:1

Blues gezegeninin nüfusunun çoğu müzisyenlerden ve müzik yapımcılarından oluşur. Buranın insanları sık sık kendi aralarında kavgaya tutuşurlar. Müzik üzerinden çok fazla para kazandıkları için paraya fazla önem vermezler, hayattan tek beklentileri zevk aldıkları şekilde yaşamaktır. Onlara bir bakıma hedonist de denebilir.