Dünya

Gezegen Adı:Dünya
Gezegen Nüfusu:13,439
Halk Memnuniyeti:100
Emlak Vergisi:2
Gelir Vergisi:2
İşsizlik:5

Dünya Giki