Gezegen Adı:Dünya
Gezegen Nüfusu:37,171,678,694
Halk Memnuniyeti:100
Emlak Vergisi:2
Gelir Vergisi:2
İşsizlik:5

Dünya, evrenin eski merkezi. Efendi John ile gelişen ve tüm evrene yayılan insanoğlu ile beraber Dünya da hızlıca gelişti. Zamanla tüm yer yüzü birleşip tek bir şehre dönüşürken gezegenin kaynakları da eriyerek tükendi. Şimdilerde sadece pek az kişinin uğradığı eski bir ticaret merkezi olarak anılıyor.