Gezegen Adı:Konga
Gezegen Nüfusu:-15,136
Halk Memnuniyeti:100
Emlak Vergisi:1
Gelir Vergisi:1
İşsizlik:1

Konga kimselerin gitmek istemediği bir bataklık gezegenidir. Giden kişiler de bu gezegen hakkındaki bilgileri kaydedecek kadar önemsememiştir, bu yüzden gezegen hakkındaki bilgiler sadece Dante Superpower'ın kayıtlarına dayanmaktadır. Tüm gezegen bataklıklardan ve uzun köklü ağaçlardan oluşmaktadır. Toprak denebilecek çok az arazi ve dolayısıyla tarım yapacak çok az yer vardır. Bu gezegende her dakika yağmur yağar, her türlü yağmur görülebilir. Yukarı doğru yağmur, hızlı yağmur, yavaş yağmur, kalın yağmur ve çizgi şeklindeki yağmur diye çoğaltılabilir... Gezegenin insanları geniş ağaç kovuklarına yaptıkları evlerde yaşarlar ve bataklığın üzerine inşa ettikleri tahtadan yollarda yürürler. Ayrıca ağaçların üzerlerine de evler ve yollar inşa etmişlerdir.