Mars

Gezegen Adı:Mars
Gezegen Nüfusu:1,946
Halk Memnuniyeti:100
Emlak Vergisi:2
Gelir Vergisi:2
İşsizlik:8

Mars