Gezegen Adı:Mars
Gezegen Nüfusu:876,081,023
Halk Memnuniyeti:100
Emlak Vergisi:2
Gelir Vergisi:2
İşsizlik:8

Bu sayfa şu anda boştur. Bu başlığı diğer sayfalarda arayabilir ya da ilgili kayıtları tarayabilirsiniz, fakat sayfayı oluşturma yetkiniz bulunmamaktadır.