Gezegen Adı:Mars
Gezegen Nüfusu:9,858,205,272
Halk Memnuniyeti:100
Emlak Vergisi:2
Gelir Vergisi:2
İşsizlik:8

Bu sayfa şu anda boştur. Bu başlığı diğer sayfalarda arayabilir ya da ilgili kayıtları tarayabilirsiniz, fakat sayfayı oluşturma yetkiniz bulunmamaktadır.