Müthiş Gezegen Kinguina!

Bundan yaklaşık on bin yıl önce, Dünya isimli ilkel gezegende Ice Ice Baby şarkısıyla dans ederek Elvis'e bile ilham olan küçük penguenler, kendilerinden birkaç kat daha büyük ve zeki olan insan ırkının zulümünden kaçabilmek için evrimleşmeye karar vermiş ve kutup ayılarının soyu tükenirken, onlar bu saçma sapan gezegenden kaçabilmenin yolunu bulmuşlardır. Fakat bu hiç de kolay olmamıştır.

Dünyanın ilkel insanları kutupları mahvederken penguenler yeniden yapılanma içine girerek fokları kovalayan kutup ayılarından çok daha zeki varlıklar olduklarını kanıtlamışlardır. Her yıl uzun yürüyüşler yapmaları bilim adamları tarafından tarafından yiyecek bulmak için sanılsa da; onlar yerin altında derin tüneller kazarak tüm dünyayı çepeçevre sarmışlardır. Bunun bir sonucu olarak da yazın en sıcak yerlerde bile yaşayabilir hale gelmişlerdir.

Zaman zaman yer altından çıkan penguenler görüldüğü rapor edilse de, hiçbir bilim insanı bunu ciddiye almamıştır. Bu, filme çekilen bir koca ayak kadar şehir efsanesi kalmıştır. Tamamen evrimleşmeleri ve Kinguin olmaları yaklaşık bin yıl kadar sürmüştür. Bu süre içinde insanoğlu, bir adamın izinden giderek tüm evreni kolonileştirmeye başlamıştır.

Evrimlerini tamamladıktan sonra neredeyse bir insan boyuna gelen, sivri dişlere ve pençelere, ayrıca süper bir zekaya sahip olan ama kullanmayan Kinguin'ler, artık insanların eğlence malzemesi olmak istemediklerini belirtmiş ve bundan sonraki hiçbir belgeselde yer almamışlardır. Bunu takip eden yıllarda kutuplarda insanlara karşı saldırılar yapılmaya başlanmış ve bir sürü kargaşa çıkmıştır. Tüm bu kargaşanın arasında ise onlarla konuşup yaşabilen tek bir insan vardır. Bu adamı elçileri seçerek, insan dilini öğrenmiş ve onun aracılığı ile insanlıkla bağlantı kurmuşlardır. Kimileri Kinguin'lerin, zavallı adamın zihnini ele geçirdiğinden de bahseder.

Daha sonra anlaşılmıştır ki kutup bölgesinde yaşayan insanların, barınmak için yaptıkları iglolar aslında ilk olarak penguenler tarafından bulunmuştur. Kutup bölgesindeki insanların soyları ise penguenlere kadar dayanmaktadır. Kinguin'ler tüm bu bulguları toplayarak, tüm Dünyanın aslında onların evi olduğunu savunmuş ve insanları dünyadan atmaya çalışmışlardır.

Dünyanın her yerinde insanlara karşı saldırılar giderek artmaya devam ederken, Kinguin'ler dünyanın dönüş yönünün tersine koşarak, dünyayı durdurmayı başarmıştır. Bu sayede dünyanın bir yarısı tamamen buzul olmuş, Kinguin'lerin yaşam alanı artık dünyanın yarısını kaplamıştır. Bu gelişmeyle beraber dünyalılar, Kinguin'lerle beraber masaya oturmak gerektiğini kabul etmiş ve anlaşma çalışmaları başlamıştır.

Aynı masanın üzerinde on yıl boyunca oturarak müzakere etmeyi sürdürmüşlerdir. On yılı tam bir gün geçtiğinde alınan kararda; tüm Kinguin'lerin yeniden koşarak dünyayı döndürmesine ve ünlü buz gezegeni olan Buz Devi'nin adının Kinguina olarak değiştirilmesine,  tüm Kinguin'lerin oraya taşınmasına karar verilmiştir. Tüm bu taşınma masrafını ve Kinguin'lere ömür boyu yetecek yiyeceği de insanlar karşılayacaktır. Ayrıca Kinguin'ler, bu gezegene inen insanları asla affetmeyeceklerini ve ortadan kaldıracaklarını kesin olarak belirtmişlerdir. Sorunun barış ile çözülmesinden herkes kadar ben de memnun oldum. Tabii bu olaylar ben doğmadan bin yıllar önce olsa da, sonuçta barışla çözülmüş öyle değil mi? Ve bir tavsiye! O gezegene asla ama asla gitmeyin! Tabi aptal değilseniz.

Dante Superpower
Muhteşem Sabah Ekiniz!