Calisguven Interplanetary Bank

Şirket Adı:Calisguven Interplanetary Bank
Şirket Sermayesi:-270,448,373,727
Faiz:5
Şirket Hisseleri:343,764 / 176,363,059
Hisse Fiyatı:-100,788
Kapsadığı Nüfus:1,175

Lütfen Şirketinize bir biyografi giriniz.