Calisguven Interplanetary Bank

Şirket Adı:Calisguven Interplanetary Bank
Şirket Sermayesi:-658,832,437,633
Faiz:5
Şirket Hisseleri:268,670 / 268,677
Hisse Fiyatı:31,834
Kapsadığı Nüfus:1,175

Lütfen Şirketinize bir biyografi giriniz.