UniTed Banks

Şirket Adı:UniTed Banks
Şirket Sermayesi:-11,480,461
Faiz:10
Şirket Hisseleri:2,336,871,558,558,272 / 2,336,871,558,558,816
Hisse Fiyatı:49,403
Kapsadığı Nüfus:1,516

Lütfen Şirketinize bir biyografi giriniz.